2016 er næsten slut, og det er blevet tid til at se tilbage på året som gik.

Året 2016 har budt på store forandringer for GO:WORK, ikke mindst internt. Vi har, som bekendt, en ny praktikant hvert semester, og i år har vi budt Julian og Jonas velkommen på kontoret. De har begge gjort det utrolig godt, og er efter endt praktikophold blevet ansat som studentermedhjælpere. Ydermere er Lena blevet fastansat på fuld tid i starten af året. Vi kunne ikke have klaret det forgangne år uden dem.

Vi har også budt Seniorkonsulent Arne Lauritzen velkommen. Han beskæftiger sig med salg og levering af personaleløsninger, og har skabt gode muligheder for virksomheden.

Vi har sammen klaret mange spændende udfordringer i årets løb. Vi har flere gange sat rekord, og vi vokser fortsat.

Vi vil benytte lejligheden til at sige en stor tak til vores mange loyale kunder og vores skønne vikarer, som vi ikke kunne være foruden – I er værdsat hver og én J

Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår,

GO:WORK

2016 is almost over, and it is time to have a look at the year that is ending.

The year 2016 has made way for a lot of changes for GO:WORK, especially internally. As we all know, we have one new intern every semester, and this year we welcomed Julian and Jonas in the office. They have both done a tremendous job, and were hired as student workers when their internship ended. Additionally, Lena started working full time at the office at the beginning of the year. We couldn’t have made it through this year without them.

We also welcomed Senior consultant Arne Lauritzen to the team. He works with sales and provides personnel solutions, and has created great opportunities for the company.

Together we have overcome many exciting challenges this past year. Several times during this year we broke our records, and we continue to grow.

We would like to take this opportunity to say thank you to our many loyal customers and awesome temps, whom we couldn’t be without – we appreciate each one of you J

We wish you a happy and lucky new year,

GO:WORK